Park "U kostela svatého Kříže"

Park "U kostela svatého Kříže"

Katastrální území:

Liberec, p.p.č. 1900, 1848/1

                   

Datum registrace: 19.5.2000

CHARAKTERISTIKA

Parková plocha, která byla založena koncem 19. století navazuje na památkově chráněný areál kostela sv. Kříže.
V rámci rekonstrukce v letech 1998/99 byl obnoven původní charakter parku, vč. úpravy svahu mezi ul. Chrastavskou a Zeyerovou. Současně při zachování původních cenných dřevin (duby letní - Quercus robur ‚Fastigiata', líska turecká - Corylus colurna, jilmy vazy - Ulmus laevis, topol bílý - Populus alba, pěnišníky - Rhododendron hybridum a  další) tak vznikla parková plocha, která se řadí mezi nejvýznamnější plochy zeleně v centru města.

 

Nastavení cookies