Zahrada Alšova

Zahrada Alšova

Katastrální území:

Starý Harcov, p.p.č. 604

Datum registrace: 26.2.1996

CHARAKTERISTIKA

Pozemek je využíván jako okrasná zahrada se vzrostlými okrasnými dřevinami (Cedrus atlantica ‚Glauca', Pinus cembra, Acer palmatum ‚Rubrum', Syringa hispania, Chamaecyparis pisifera, Chamaecyparis ‚Boulevard', Carpinus betulus ‚Incissa' a další). Na části je umístěno rozměrné alpinum s významným druhovým sortimentem rodu Rhododendron, Rhododendron x molle a Rhododendron hybridum (sortiment z  roku 1912 a pozdější).
V zahradě bylo zjištěno velké množství cibulovin a dalších rostlin: ladoňka, sasanka hajní, hrachor jarní, česnek medvědí, česnek podivný, sasanka pryskyřníková, orsej jarní, čemeřice černá, plicník, dymnivka, modřenec, narcis, prvosenka, krokus, šťavel.

Nastavení cookies