Oddělení registru vozidel

Bc. Jaroslav Nedoma

vedoucí oddělení registru vozidel
Tel.: 48 524 3855
Budova: Dr. Milady Horákové 580/7
Č. dveří: 1.29

Oddělení registru vozidel

Sídlo: budova S TOWER (Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec)
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 46059 Liberec
Telefon: +420 485 243 841 INFORMACE REGISTRU VOZIDEL

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bartošová Jana referent oddělení registru vozidel registrace vozidel Dr. Milady Horákové 580/7 přepážka 48 524 3842
Blažková Veronika referent oddělení registru vozidel registrace vozidel Dr. Milady Horákové 580/7 přepážka 48 524 3861
Brožová Petra referent oddělení registru vozidel registrace vozidel Dr. Milady Horákové 580/7 přepážka 48 524 3847
Ellschlögerová Jana referent oddělení registru vozidel přestupky, RZ na přání, stanice měření emisí Dr. Milady Horákové 580/7 1.32 48 524 3848
Hozák Robert referent oddělení registru vozidel registrace vozidel Dr. Milady Horákové 580/7 přepážka 48 524 3844
Hyxová Lada referent oddělení registru vozidel registrace vozidel Dr. Milady Horákové 580/7 přepážka 48 524 3853
Koloušková Klára referent oddělení registru vozidel správní řízení, součinnost pro orgány veřejné moci Dr. Milady Horákové 580/7 1.23 48 524 3843
Bc. Kozlovský Karel referent oddělení registru vozidel schvalování tech. způsobilosti, dovozy, historická a sportovní vozidla, zkušební komisař Dr. Milady Horákové 580/7 1.28 48 524 3856
Mokrá Lucie referent oddělení registru vozidel registrace vozidel Dr. Milady Horákové 580/7 přepážka 48 524 3850
Bc. Pástorová Jitka referent oddělení registru vozidel schvalování tech. způsobilosti, dovozy, historická a sportovní vozidla Dr. Milady Horákové 580/7 1.28 48 524 3846
Perničková Dana referent oddělení registru vozidel správní řízení, manipulační a zkušební provoz Dr. Milady Horákové 580/7 1.23 48 524 3849
Sčensná Lenka referent oddělení registru vozidel registrace vozidel Dr. Milady Horákové 580/7 přepážka 48 524 3865
Vícová Hana referent oddělení registru vozidel registrace vozidel Dr. Milady Horákové 580/7 přepážka 48 524 3837
Mgr. Vyhnalová Monika referent oddělení registru vozidel přestupky, registrace vozidel Dr. Milady Horákové 580/7 1.32 48 524 3835

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI
 • vede registr vozidel 
 • schvaluje technickou způsobilost vozidel
 • vede registr historických a sportovních vozidel
 • vede agendu stanic emisních  kontrol
 • schvaluje výcviková vozidla autoškol

Oddělení registru vozidel

A) Samostatná působnost

Nevykonává

B) Přenesená působnost

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti SML na úseku registrace silničních vozidel a stanovení technické způsobilosti jednotlivě vyrobených, přestavěných a dovezených silničních vozidel v rozsahu zákona č. 56/2001 Sb.;
 2. zapisuje údaje a jejich změny do registru silničních vozidel (§ 5, 6, 8-11 zákona č. 56/2001 Sb.);
 3. přiděluje silničním motorovým vozidlům a přípojným vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (§ 7 zákona č. 56/2001 Sb.);
 4. rozhoduje o přidělení registrační značky na přání a přiděluje registrační značky na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (§ 7b – 7d zákona č. 56/2001 Sb.);
 5. rozhoduje o  vyřazení vozidla (dočasném) a zapisuje zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel (§ 12 a13 zákona č. 56/2001 Sb.);
 6. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobených silničních vozidel (§ 29 – 33b zákona č. 56/2001 Sb.);
 7. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla (§ 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb.);
 8. rozhoduje o povolení manipulačního provozu (§38b zákona č. 56/2001 Sb.);
 9. rozhoduje o udělení a odejmutí oprávnění k provozování stanice měření emisí (§ 63 zákona č. 56/2001 Sb.);
 10. uděluje oprávnění a vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí (§ 63 – 66 č. 56/2001 Sb.);
 11. povoluje přestavbu vozidel registrovaných v registru silničních vozidel (§ 74 zákona č. 56/2001 Sb.);
 12. schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání (§ 9,10 zákona č. 247/2000 Sb.);
 13. vykonává státní odborný dozor, kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem (§ 81 - 82 zákona č. 56/2001 Sb.);
 14. vede registr historických a sportovních vozidel (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 15. přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 16. vydává osvědčení o registraci a průkaz historického vozidla (§80 zákona č. 56/2001);
 17. vydává technický průkaz vozidla, přiděluje sportovním vozidlům zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 18. registruje historické vozidlo na základě protokolu o platném testování historického vozidla (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 19. schvaluje technickou způsobilost sportovního vozidla a registruje na základě protokolu o testování sportovního vozidla (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 20. vede údaje o testování historických a sportovních vozidel (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 21. rozhoduje o přestupcích fyzických osob a správních deliktech právnických osob a podnikajících fyzických osob (83 a 83a zákona č. 56/2001 Sb.).

Aktuality odboru

12.02.2024

Podání elektronických žádostí na registru silničních vozidel prostřednictvím portálu dopravy

Bližší informace k ePodání - tato možnost je zatím pouze pro fyzické a fyzické podnikající osoby ....
 
03.01.2024

Data z registru silničních vozidel - datová kostka

Potřebujete vědět technická data konkrétního vozidla - alternativní pneumatiky či výkon motoru? Zda je volná konkrétní značka na přání nebo vás zajímá kolik je evidováno na daném registračním místě - v celé republice vozidel?
 
05.10.2023

Elektrokoloběžky a jízdní kola vybavená motorkem - stanovisko MD

Ministerstvo dopravy na základě četných žádostí a dotazů vydalo stanovisko k elektokoloběžkám a kolům vybaveným motorkem, jejich technickým parametrům a kategorizaci.
 
05.10.2023

EVIDENCE UKRAJINSKÝCH VOZIDEL OD 1.1.2024

Občané Ukrajiny mají nově povinnost evidovat vozidla, které užívají na území ČR ...
 
21.05.2023

Registr vozidel na nové adrese

Registr vozidel najdete od pondělí 22. května 2023 na NOVÉM pracovišti v budově S TOWER (ulice Dr. Milady Horákové 580/7).
 
Předchozí
1

 

Nastavení cookies