Oddělení územního řízení a stavebního řádu

Mgr. Hana Recová

vedoucí oddělení územního řízení a stavebního řádu
Tel.: 48 524 3602
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 1.30

Oddělení územního řízení a stavebního řádu

Sídlo: Nový Magistrát
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1,460 59 Liberec 1Telefon: +420 485 243 616

Pro informace a dotazy volejte na tel. 485 243 616.

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Barvínková Lenka referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Rudolfov, Ruprechtice, Staré Pavlovice nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.16 48 524 3618
Bc. Fleischmannová Andrea referent oddělení územního řízení a stavebního řádu kú. Liberec (Liberec IV-Perštýn), Minkovice, Rašovka, Šimonovice nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.34 48 524 3611
Ing. Horáčková Václava referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Liberec (Liberec I-Staré Město), Nové Pavlovice nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.31 48 524 3605
Ing. Jeřábková Irena referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Svárov u Liberce nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.31 48 524 3613
Ing. arch. Jílková Tereza referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k. ú. Liberec (Liberec V-Kristiánov), Starý Harcov (Liberec XV-Starý Harcov, Liberec XVI-Nový Harcov) nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.33 48 524 3619
Kubátová Miluše referent hospodářskosprávní nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.11 48 524 3609
Bc. Nosková Soňa referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Dlouhý Most, Javorník u Dlouhého Mostu, Jeřmanice, Rochlice u Liberce nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.33 48 524 3604
Ing. Pažoutová Pavlína referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Dolní Hanychov, Vesec u Liberce nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.14 48 524 3620
RNDr. Řezáč Václav referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Kateřinky u Liberce, Machnín (Liberec XXXIII-Machnín, Liberec XXXIV-Bedřichovka, Liberec XXXV-Karlov), Ostašov u Liberce, Radčice u Krásné Studánky nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.15 48 524 3607
Soldánová Michaela referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Kunratice u Liberce, Vratislavice nad Nisou nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.33 48 524 3610
Ing. Stašková Galina referent oddělení územního řízení a stavebního řádu – spec. SÚ Dopravní stavby včetně územních projednání – ORP Liberec nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.16 48 524 3622
Bc. Šmídková Lenka referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Hluboká u Liberce, Doubí u Liberce, Pilínkov nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.14 48 524 3623
Ing. Štoková Petra referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u Liberce, Karlinky, Liberec (Liberec II-Nové Město) nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.32 48 524 3612
Vydrová Jana referent oddělení územního řízení a stavebního řádu – spec. SÚ Dopravní stavby včetně územních projednání – ORP Liberec nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.13 48 524 3615

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI ODDĚLENÍ

Rozhodující činností oddělení je vydávání rozhodnutí o umístění staveb, společných povolení, územních souhlasů, společných územních souhlasů a souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, souhlasů s provedením ohlášené stavby, stavebních povolení, změn staveb před dokončením, kolaudačních souhlasů.

Další nejčastější činností tohoto oddělení je vydávání různých sdělení a vyjádření pro stavebníky, správní orgány a organizace, souhlasy s dělením nebo scelováním pozemků, souhlasů se změnou v užívání stavby, rozhodnutí o předčasném užívání staveb nebo zkušebním provozu, povolení odstranění staveb atd. Oddělení rovněž přiděluje, mění či ruší čísla popisná, orientační a  evidenční dle zákona o obcích a prováděcích vyhlášek.

Na tomto oddělení jsou rovněž vydávána povolení k informačním a reklamním zařízením, stavbám pro reklamu a další rozhodnutí a opatření stavebního úřadu.

Vydání rozhodnutí, souhlasů ad. je zpoplatněno podle příslušných položek zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Do oddělení jsou zařazeni dva pracovníci, kteří vykonávají činnost speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací spadajících do kompetence Magistrátu města Liberec.

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies