STAVEBNÍ DENÍK

Vážení stavebníci, mezi základní důležité povinnosti při realizaci stavby (zejména rodinného domu a větších staveb) patří vedení stavebního deníku. Je to stejně závazná, státem vyžadovaná, povinnost jako vedení účetnictví u podnikatelů a má tudíž zákonem stanovená pravidla. Povinnost vést stavební deník má zhotovitel stavby, u staveb prováděných svépomocí pak stavebník sám. Nevedení stavebního deníku je přestupek se sankcí až 200 tis. Kč (z nepochopitelných důvodů jen přestupek stavebníka, zhotovitel tento přestupek nemá definován v zákoně).

Stavební deník je tedy svého druhu veřejná listina (soubor listin, respektive soubor záznamů povinných údajů) a není „majetkem“ toho, kdo ho vede. Každopádně po dokončení stavby musí ten, kdo deník (deníky) vedl povinně odevzdat vlastníkovi stavby (to je ten, kdo je po dokončení stavby uveden v katastru nemovitostí) a ten je pod pokutou povinen stavební deník dalších 10 let uchovávat.

Stavební deník se nesmí zaměňovat jen s denními záznamy (u předtištěných deníků průpisové listy), protože povinný obsah – údaje stavebního deníku je mnohem širší (u předtištěných deníků obvykle úvodní neprůpisové listy). Tyto údaje však v praxi velmi často chybí. Povinný obsah stavebního deníku viz soubor ke stažení „stavební deník.pdf“, který obsahuje text přílohy vyhlášky č. 449/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zvýrazněním důležitých pasáží, ve kterých se často chybuje.
Podrobný odborný komentář k vedení stavebního deníku poskytuje na svých webových stránkách Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT):

https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/mp-3-2/mp-3-2-2/

V této souvislosti je třeba upozornit, že běžně používané prodávané předtištěné stavební deníky nejsou povinnými formuláři a podle našich zkušeností je jejich forma zřejmě reliktem minulosti a obsahují tak zavádějící formy záznamů. Například prakticky všechny předtištěné deníky, ať už prodávané, nebo firemní, obsahují zavádějící označení listu seznamu technické dokumentace, protože neobsahují základní projektové dokumentace, přestože tento obsah vyhláška zcela srozumitelně a pregnantně uvádí (viz příloha ke stažení „dokumentace - VZOR“)

Pro nás jako stavební úřad je však nejdůležitějším záznamem každého stavebního deníku otisk autorizačního razítka a vlastnoruční podpis stavbyvedoucího (viz příloha ke stažení „základní list VZOR“ a text článku a komentář k článku stavbyvedoucí a stavební dozor ve složce STAVEBNÍ ÚŘAD RADÍ A INFORMUJE)

Závěrem uvádíme hlavní zásadu vedení stavebního deníku, a to záznamy provádět chronologicky průběžně a denně, nejpozději následující den a mezi záznamy nevynechávat volná místa (pokud se vyskytnout, volné místo proškrtnout jako v účetnictví. U jednoduchých staveb, nejčastěji rodinných domů, může stavební úřad na žádost  povolit provádění denních záznamů až 1x týdně.

Technická poznámka: ČKAIT od 1.1.2022 již zabezpečila elektronická autorizační razítka pro své členy, projektanty a stavbyvedoucí, naši pracovníci disponují elektronickým podpisem, takže elektronickým stavebním deníkům by nemuselo nic stát v cestě.

Vzory ke stažení jsou určeny zejména stavebníkům rodinných domů a jsou v nich některé listy stavebního deníku běžně prodávaného v papírnictvích (dodavatel OPTYS). Těm však připomínáme, že i v této oblasti je má vést stavbyvedoucí.

 

Nastavení cookies