detail

A) Samostatná působnost

  1. zpracovává veškeré měsíční doklady pro oddělení informační soustavy za bankovní příjmový účet poplatků.

 

B) Přenesená působnost

  1. spravuje a vybírá veškeré místní poplatky a pokuty vyměřené v působnosti Magistrátu města Liberec na základě platných právních předpisů a obecně závazných vyhlášek SML, má postavení správce daně;  
  2. sleduje úhrady místních poplatků a pokut a vymáhá je podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
  3. vydává povolení k umístění herního prostoru a k ohlašovaným hazardním hrám podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, spravuje správní poplatky za vydání těchto povolení dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, provádí kontroly, vede správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
  4. Zajišťuje správu, evidenci, distribuci a vyúčtování příkazových bloků k ukládání pokut a peněžitých záruk za splnění povinnosti příkazem na místě vydaných podle §92 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Nastavení cookies