Mapový portál

Výběr map z našich témat

Aktuality

20.05.2014

Odpadové hospodářství v aplikaci Marushka

V GIS aplikaci Marushka bylo ve spolupráci s Odborem správy veřejného majetku spuštěno nové mapové téma zahrnující odpadové hospodářství města.
 
11.10.2013

Informace o jevech ÚAP na parcele, zveřejnění dat technické infrastruktury.

Pořizovatel územně analytických podkladů je dle §166 novely stavebního zákona (183/2006 Sb.) povinen zveřejňovat na internetových stránkách příslušné obce s rozšířenou působností informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, které byly poskytnuty podle § 27 stavebního zákona.
 
12.02.2013

Další staré plány

Soubor starých map v aplikaci Maruskha je opět o něco bohatší.
 
05.02.2013

StreetView a Google mapy v aplikaci Marushka

V aplikaci Marushka máte možnost využít implementaci StreetViev a mapových podkladů Google v kombinaci s ostatními daty, kterými Marushka disponuje.
 
05.11.2012

Historické názvy ulic v aplikaci Marushka

Prostřednictvím mapové aplikace Marushka máte nyní možnost nahlédnout do historie pojmenovávání ulic na území statutárního města Liberec.
 

Nastavení cookies