Odkazy

Strategie rozvoje města musí reflektovat relevantní nadřazené strategické dokumenty, stejně jako předpoklady udržitelného rozvoje.
Zde uvádíme odkazy na tematicky související webové stránky:

Evropská úroveň:
Strategie Evropa 2020
http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/strategie-evropa-2020-78695/
Strategické obecné zásady společenství pro rok 2007 - 2013
http://www.cpkp.cz/regiony/index.php?id=30
Politika soudržnosti 2014 - 2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/financial_instruments_cs.pdf
Budoucnost kohezní politiky
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_cs.cfm

Národní úroveň:
Strategie regionálního rozvoje ČR 2007 - 2013
https://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-na
Strategický rámec udržitelného rozvoje
http://psur.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f3ca84ce-8ffd-4224-9518-581eabcc076c
Národní rozvojový plán 2007 - 2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU/Dokumenty/Strategicke-dokumenty/Narodni-rozvojovy-plan-Ceske-republiky-2007-2013
Národní strategický referenční rámec
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU/Narodni-strategicky-referencni-ramec

Regionální úroveň:
Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006 - 2020
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/Udrzitelny-rozvoj/Strategie-udrzitelneho-rozvoje-Libereckeho-kraje-SURLK
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 - 2020
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1885/strategie-rozvoje-libereckeho-kraje-2006-2020
Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page4345

Nastavení cookies