Seznam dodavatelů

Na základě výběrových řízení byli v souvislosti s projektem aktualizace strategie rozvoje města vybráni tři dodavatelé služeb:

Nezisková organizace Agora CE o.p.s. je dodavatelem koordinačních, komunikačních a organizačních služeb za účelem přípravy, realizace a vyhodnocení akcí směřujících k zapojení veřejnosti a dalších cílových skupin do přípravy aktualizace strategie.

Dodavateli strategických analýz pro 6 rozvojových oblastí jsou: EUNICE CONSULTING, a.s. pro pět analýz a společnost AF-CITYPLAN s.r.o. jako zpracovatel jedné analýzy.

Smlouvy s dodavateli jsou zveřejněny zde:

http://www.liberec.cz/cz/media/smlouvy-sml/sluzby-dodavky/

Posuzovatel vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví je společnost AF-CITYPLAN spol. s r.o.

Nastavení cookies