Veřejné zakázky

Dne 10.12.2013 byla prostřednictvím elektronického systému E-ZAK, v souladu se zákonnými postupy podle zákona č. 1374/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a se směrnicí RM č. 2/2012, zveřejněna veřejná zakázka malého rozsahu.

Předmětem veřejné zakázky " Posouzení vlivů Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014 - 2020 na životní prostředí a veřejné zdraví" je zpracování Oznámení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a všechny související činnosti vedoucí k ukončení zajišťovacího řízení, v případě potřeby komplexního hodnocení SEA vypracování Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, v podobě dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a následná účast na veřejném projednání.

Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně dalších informací a příloh, je dostupná zde: https://zakazky.liberec.cz/.

 

Dne 26.2.2013 byly prostřednictvím elektronického systému E-ZAK, v souladu se zákonnými postupy podle zákona č. 1374/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  a se směrnicí RM č. 2/2012, zveřejněny dvě veřejné zakázky malého rozsahu.


Předmětem veřejné zakázky „Zpracování analýz v rámci Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec“ je zpracování strategických analýz pro 6 různých rozvojových oblastí města. Cílem analýz bude komplexní hodnocení situace města v dané oblasti, pojmenování a vyhodnocení vývojových trendů atd. Předpokládaná hodnota je 700 000 Kč bez DPH, nabídky lze podávat do 13.3.2013 do 14:00 na podatelnu Statutárního města Liberec (nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I - Staré město).


Předmětem veřejné zakázky „Koordinátor komunikace Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec s veřejností“ je příprava, realizace a vyhodnocení akcí směřujících k zapojení veřejnosti a dalších cílových skupin do přípravy Aktualizace strategie rozvoje města. Předpokládaná hodnota zakázky je 450 000 Kč bez DPH, nabídky lze podávat do 13.3.2013 do 13:00 na podatelnu Statutárního města Liberec (nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I - Staré město).


Podrobnější specifikace předmětu obou veřejných zakázek, včetně dalších informací a příloh, je dostupná zde: https://zakazky.liberec.cz/.

 

 

Nastavení cookies