Oddělení rozvojové koncepce

Mgr. Barbara Steinzová

vedoucí oddělení rozvojové koncepce
Tel.: 48 524 3508
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 213

Oddělení rozvojové koncepce

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: +420 485 243 503

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Klemšová Monika specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování pracovník vztahu k veřejnosti nám. Dr. E. Beneše 1/1 213 48 524 3505
Mgr. Kumstová Monika manažer oddělení rozvojové koncepce nám. Dr. E. Beneše 1/1 213 48 524 3579
Ing. Mimrová Stanislava manažer oddělení rozvojové koncepce manažer projektů „ALiZi“, „SECAP - Energeticky udržitelný Liberec“, „Podpora čisté mobility“ nám. Dr. E. Beneše 1/1 213 48 524 3503
Ing. Ph.D. Tvrdíková Pavlína manažer oddělení rozvojové koncepce nám. Dr. E. Beneše 1/1 310 48 524 3579
POPIS ČINNOSTI

Oddělení rozvojové koncepce

A) Samostatná působnost

1. vytváří, monitoruje, hodnotí a aktualizuje strategický dokument – Strategie rozvoje města, ze schválené strategie rozvoje města identifikuje akční plány rozvoje města na kratší období, monitoruje je, hodnotí je a po naplnění vytváří nové;
2. zajišťuje koordinaci a odborný systémový servis pro zpracovatele sektorových koncepcí (např. Koncepce rozvoje CR, Koncepce dopravy a další);
3. identifikuje a eviduje rozvojové náměty na projekty, připravuje podklady pro schválení námětů na projekty v návaznosti na dotační možnosti;
4. odpovídá za koordinaci námětů, záměrů a projektů se schválenou dlouhodobou strategií a akčním plánem rozvoje města;
5. monitoruje externí zdroje financování rozvojových projektů města, vyhledává zdroje pro existující záměry a informuje o nových zdrojích ostatní organizační jednotky MML a SML;
6. slouží jako konzultační místo v oblasti dotací pro SML a subjekty zřizované či zakládané SML;
7. aktivně se účastní tvorby nadřazených strategických dokumentů a dokumentů nových plánovacích období;
8. koordinuje přípravu Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ jsou integrované rozvojové strategie popisující konkrétní problémy a potřeby vymezeného území, cíle a priority z nich vycházející a vzájemně provázané investiční i neinvestiční záměry, kterými bude navržených cílů dosaženo);
9. koordinuje projekt Liberec- zdravé město a Místní agendu 21.

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

Aktuality oddělení

08.10.2013

Pracovní skupiny ukončily svoji činnost

Pracovní skupiny minulý týden ukončily svoji činnost na návrhové části strategie rozvoje města. Nyní je třeba všechny výstupy zkompletovat do souhrnného dokumentu, který může být představen veřejnosti a dalším subjektům.
 
11.09.2013

Pracovní skupiny tento týden zahájily druhé kolo setkávání

Pracovní skupiny se začaly scházet 28. srpna a minulý týden ukončily první kolo svých setkávání. Jednání se celkově zúčastnil značný počet lidí, kteří přišli se zajímavými myšlenkami. Za jejich čas a návrhy pro strategii velice děkujeme!
 
29.08.2013

Město naplnilo pracovní skupiny pro strategii rozvoje

Úvodní informační setkání členů pracovních skupin pro strategii rozvoje města připravilo v pondělí 26. srpna Statutární město Liberec.
 
02.08.2013

Pracovní skupiny pro strategii rozvoje města

Podstatou tvorby aktualizované strategie rozvoje města je v maximální míře zapojit veřejnost, ať už laickou či odbornou, aby výstupem byla propracovaná a společensky široce přijatá koncepce. Komise pro rozvoj a strategické plánování schválila vytvoření deseti tematicky zaměřených pracovních skupin, které budou tvořeny odborníky na konkrétní řešenou oblast či oblasti.
 
16.07.2013

Schválení vize, globálních a strategických cílů aktualizované strategie rozvoje města

Aktualizace strategie rozvoje města se dostává po ukončení analytické části do další fáze. V pondělí 15. července schválila Komise pro rozvoj a strategické plánování vizi, globální a strategické cíle. Kromě toho také schválila tematicky zaměřené pracovní skupiny, které budou dále pracovat na konkrétních opatřeních.
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.