Tým pro publicitu

Tým pro publicitu byl zřízen za účelem  zajištění komunikace uvnitř i vně magistrátu týkající se aktualizace strategie rozvoje města, za účelem dohledu nad průběhem informační kampaně a zajištění většiny PR aktivit.

Tým se skládá ze čtyř členů, přičemž tři z nich jsou pracovníky magistrátu, čtvrtý člen je  PhDr. Ing. Pavel Mička, zástupce společnosti Agora CE o.p.s., která byla na základě poptávkového řízení vybrána jako koordinátor komunikace s veřejností.

Frekvence setkání týmu bude vycházet z aktuální situace a potřeby v souvislosti s naplánovanými aktivitami projektu.

 

Jméno a příjmení:

Funkce:

1.

PhDr. Ing. Pavel Mička

zástupce koordinátora komunikace s veřejností – společnosti Agora CE o.p.s.

     

2.

Ing. Dana Štefanová

Koordinátor projektu, MML

 

 

 

3.

Ing. Pavlína Prášilová

Manažer projektu, MML

 

 

 

4.

Jan Král

Zástupce Kanceláře primátorky, MML