Seznam členů

Přihlášení členové pracovní skupiny:

Jméno Organizace
MUDr. Kateřina Absolonová zastupitel
Jiří Beneš Dům Naděje Liberec Kateřinky
Mgr. Helena Čeřovská osadní výbor Pilinkov
Jaroslava Dušková občan
Marcela Fialová Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Pavel Franc Policie ČR
Ing. Lubor Franců MML
Lenka Halamová Sarema Liberec s.r.o.
Mgr. Radek Hanzl NADĚJE
PhDr. Jana Horáková FOKUS liberec
Vlasta Jelínková občan
Šárka Jirošová MOST K NADĚJI, o.s.
Bc. Tereza Jiroudková MOST K NADĚJI, o.s.
Mgr. Michal Kopecký občan
Mgr. Ladislav Krajčík Městská policie Liberec
Ing. Jan Kubeš občan
Ivana Kvapilová občan
Ing. Jiří Lauermann občan
Iva Löfflerová občan
Hana Musilová NNO
Anna Olsova Sever - regionální org. tělesně postižených
Robert Prade občan
Prášilová Pavlína MML
Mgr. Vladimír Ptáček Jedličkův ústav
Ing.Marie Rissová Hospicová péče sv.Zdislavy, o.p.s.
Bc. Vladimíra Řáhová Domov pro mentálně postižené v Liberci - Harcově, o.p.s.
Bc. Jiří Simeth (Lucie Zobač) Most k naději
Drahomíra Stejskalová občan
Kamil Jan Svoboda Náměstek primátorky pro školství a kulturu
Petra Svobodová občan
Mgr. Lenka Škodová Centrum zdravotní a sociální péče
Ing. Dana Štefanová MML
MUDr. Věra Tučková Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Jana Urbanová Centrum zdravotní a sociální péče
Mgr. et Bc. Anna Vereščáková Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, p.o.
Anna Zaplatílková Bílý kruh bezpečí
Jana Žižková Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání

Nastavení cookies