Výsledky soutěží

Výtvárná soutěž pro žáky ZŠ "Liberec v roce 2020" má výherce! Kromě dvou avizovaných kategorií, kdy obrázky hodnotila veřejnost a také Komise pro rozvoj a strategické plánování a Projektový tým strategie, byly nakonec vyhodnoceny další obrázky.

V kategorii hodnocené veřejností byl v rámci 1. stupně ZŠ vybrán výkres Kateřiny Grešulové ze ZŠ praktická, v rámci 2. stupně ZŠ dílo žákyň Marie Hentzelové a Sáry Rajzové, rovněž ze ZŠ praktická. Kromě veřejnosti byly výkresy hodnoceny Komisí pro rozvoj a strategické plánování a Projektovým týmem stratege. V kategorii 1. stupeň ZŠ opět zvítězila Kateřina Grešulová ze ZŠ praktická, v rámci 2. stupně pak obrázek Kristýny Vencové a Martiny Plischkové ze ZŠ Vrchlického.

Vedle těchto předem vyhlášených kategorií byly vyhodnoceny výkresy odborem strategického rozvoje a dotací, kde byl v rámci 1. stupně ZŠ vybrán obrázek Sáry Šraitrové ze ZŠ Švermova. Mezi žáky 2. stupně zvítězil výkres Nikoly Hlavaté a Kristýny Vondráčkové ze ZŠ Vrchlického. Vedle těchto kategorií byli ještě zvlášť oceněni žáci ZŠ a MŠ logopedická, kteří do soutěže zaslali obrázky představující Liberec jako město zeleně, žáci ZŠ Vrchlického, kteří vytvořili krásná plastická díla na téma "Pod Perštýnem", Jakub Štefan ze ZŠ 5. května za nejzajímavější ekologický nápad za výkres "Robot sbírající odpadky" a Alan Fabik ze ZŠ Ještědská za jeho talent pro vizualizaci prostoru. 

Ceny pro vítěze hlavních kategorií poskytli iQpark Liberec, Dinopark Liberec, Centrum Babylon a Bazén Liberec, za což jim velice děkujeme! Stejně tak děkujeme všem zúčastněným školám a všem přejeme mnoho dalších úspěchů!

Nastavení cookies