projednávané zprávy

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2018 - 2022

návrh zprávy o uplatňování územního plánu  [pdf]

Každý může ke zprávě uplatnit připomínky v termínu od 13. 12. 2022 do 13. 1. 2023. K připomínkám podaným mimo uvedenou lhůtu se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

Nastavení cookies