město Jablonné v Podještědí

město Jabloné v Podještědí

Kód obce: 561631
Adresa úřadu: NÁM. MÍRU 22, 471 25 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Nachází se v jihozápadní části ORP Liberec při hranici s Německem. Sousedí s obcemi Hrádek nad Nisou, Rynoltice, Janovice v Podještědí, Dubnice, Stráž pod Ralskem, Brniště, Velký Valtinov, Kunratice u  Cvikova, Mařenice, Krompach. Skládá se z 8 katastrálních území a to Heřmanice, Petrovice, Kněžice v Lužických horách, Lvová, Markvartice, Jablonné v Podještědí, Česká Ves v Podještědí, Postřelná o celkové výměře 5788,36 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je městský úřad v Jablonném v Podještědí. Město má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.jablonnevp.cz/
Příslušný stavební úřad: http://www.jablonnevp.cz/?page=odbor-vystavby

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

Zastupitelstvo města Jablonné v Podještědí dne 28. 11. 2018 usnesením č. 33/2018 vydalo územní plán Jablonné v Podještědí, který dne 21. 12. 2018 nabyl účinnosti.

Závazná část územního plánu

textová část:
závazná část [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část:
odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 100 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

 

 

Nastavení cookies