město Jablonné v Podještědí

město Jabloné v Podještědí

Kód obce: 561631
Adresa úřadu: NÁM. MÍRU 22, 471 25 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Nachází se v jihozápadní části ORP Liberec při hranici s Německem. Sousedí s obcemi Hrádek nad Nisou, Rynoltice, Janovice v Podještědí, Dubnice, Stráž pod Ralskem, Brniště, Velký Valtinov, Kunratice u  Cvikova, Mařenice, Krompach. Skládá se z 8 katastrálních území a to Heřmanice, Petrovice, Kněžice v Lužických horách, Lvová, Markvartice, Jablonné v Podještědí, Česká Ves v Podještědí, Postřelná o celkové výměře 5788,36 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je městský úřad v Jablonném v Podještědí. Město má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.jablonnevp.cz/
Příslušný stavební úřad: https://www.jablonnevp.cz/odbor%2Dstavebni%2Durad/os-1062/p1=5944

 

ÚZEMNÍ STUDIE

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

Zastupitelstvo města Jablonné v Podještědí dne 28. 11. 2018 usnesením č. 33/2018 vydalo územní plán Jablonné v Podještědí, který dne 21. 12. 2018 nabyl účinnosti.

 

VYDANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

 

Úplné znění územního plánu po vydání změny č. 1. územního plánu, která nabyla účinnosti 2. 10. 2023.

Závazná část územního plánu

textová část:

1. závazná část [pdf] (ve znění úplného znění účinného k 2. 10. 2023)

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf] (ve znění úplného znění účinného k 2. 10. 2023)
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf] (ve znění úplného znění účinného k 2. 10. 2023)
3. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf] (ve znění úplného znění účinného k 2. 10. 2023)

Odůvodnění územního plánu

textová část:

4. odůvodnění [pdf] (ve znění územního plánu vydaného 28. 11. 2018)

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf] (ve znění úplného znění účinného k 2. 10. 2023)
6. výkres širších vztahů 1: 100 000 [pdf] (ve znění územního plánu vydaného 28. 11. 2018)
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf] (ve znění územního plánu vydaného 28. 11. 2018)

 

 

Nastavení cookies