obec Janův Důl

obec Janův Důl

Kód obce: 546658
Adresa úřadu: Janův Důl č.p.75, 463 52 Osečná

Nachází se v jihozápadní části ORP Liberec u města Osečná. Sousedí s  obcemi Světlá pod Ještědem, Český Dub, Osečná. Skládá se z 1 katastrálního území a to Janův Důl o celkové výměře 455,60 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.januvdul.info/
Příslušný stavební úřad: http://www.osecna.info/Urad/StavebniUrad.aspx

PROJEDNÁVANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

Zastupitelstvo obce Janův Důl dne 26. 6. 2014 usnesením č. 40 vydalo územní plán Janův Důl, který 14. 7. 2014 nabyl účinnosti.

Závazná část územního plánu

textová část:

Opatření obecné povahy - závazná část [pdf]

grafická část:
1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce technické infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]


Odůvodnění územního plánu

textová část:

Opatření obecné povahy - odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

 

 

 

 

Nastavení cookies