obec Janův Důl

obec Janův Důl

Kód obce: 546658
Adresa úřadu: Janův Důl č.p.75, 463 52 Osečná

Nachází se v jihozápadní části ORP Liberec u města Osečná. Sousedí s  obcemi Světlá pod Ještědem, Český Dub, Osečná. Skládá se z 1 katastrálního území a to Janův Důl o celkové výměře 455,60 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.januvdul.cz/
Příslušný stavební úřad: https://www.osecna.cz/Urad/StavebniUrad.aspx

PROJEDNÁVANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYDANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

Zastupitelstvo obce Janův Důl dne 26. 6. 2014 usnesením č. 40 vydalo územní plán Janův Důl, který 14. 7. 2014 nabyl účinnosti.

úplné znění po vydání změny č. 1. územního plánu, která nabyla účinnosti 22. 12. 2023.

Závazná část územního plánu

textová část:

Opatření obecné povahy - závazná část [pdf] (ve znění územního plánu vydaného 26. 6. 2014)

textová část výroku  [pdf] (ve znění úplného znění po změně č. 1)

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf] (ve znění úplného znění po změně č. 1)
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf] (ve znění úplného znění po změně č. 1)
3. výkres koncepce technické infrastruktury 1: 5 000 [pdf] (ve znění úplného znění po změně č. 1)
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf] (ve znění úplného znění po změně č. 1)


Odůvodnění územního plánu

textová část:

Opatření obecné povahy - odůvodnění [pdf] (ve znění územního plánu vydaného 26. 6. 2014)

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf] (ve znění úplného znění po změně č. 1)
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf] (ve znění územního plánu vydaného 26. 6. 2014)
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf] (ve znění územního plánu vydaného 26. 6. 2014)

 

 

 

 

Nastavení cookies