obec Jeřmanice

obec Jeřmanice

Kód obce: 530484
Adresa úřadu: Pastevní 274, Jeřmanice, 463 12 Liberec 25

Nachází se v jižní části ORP Liberec u města Liberec. Sousedí s obcemi Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Hodkovice nad Mohelkou, Dlouhý Most, Liberec. Skládá se z 1 katastrálního území a to Jeřmanice o  celkové výměře 455,60 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:

Oficiální stránky obce: http://www.jermanice.cz/

Příslušný stavební úřad: http://www.liberec.cz/

 

zprávy o uplatňování územního plánu

projednávané změny územního plánu

vydané změny územního plánu

územní studie

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

úplné znění po vydání změny č. 2. územního plánu, která nabyla účinnosti 18. 4. 2023.

Závazná část územního plánu

Textová část návrhu (PDF)

Grafická část:

  1. výkres základního členění území - 1:5 000 (PDF)
  2. hlavní výkres - 1:5 000 (PDF)
  3. hlavní výkres - technická infrastruktura - 1:5 000 (PDF)
  4. výkres VPS, VPO a asanací - 1:5 000 (PDF)

Odůvodnění územního plánu

Textová část odůvodnění (PDF)

Grafická část:

    5. koordinační výkres - 1:5 000 (PDF)

    6. výkres širších vztahů - 1:50 000 (PDF)

  7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu - 1:5 000 (PDF)

 

Územní plán je účinný od 31. 12. 2011

Nastavení cookies