obec Janovice v Podještědí

obec Janovice v Podještědí

Kód obce: 561657
Adresa úřadu: Janovice v Podještědí, 463 53 Křižany

Nachází se v západní části ORP Liberec u města Jablonné v Podještědí. Sousedí s obcemi Rynoltice, Zdislava, Křižany, Dubnice, Jablonné v  Podještědí. Skládá se z 1 katastrálního území a to Janovice v Podještědí o celkové výměře 364,56 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor hlavního architekta jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.janovice.info/
Příslušný stavební úřad: http://www.jablonnevp.cz/?page=odbor-vystavby

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

Závazná část územního plánu

Textová část návrhu územního plánu (PDF)

Grafická část:

výkres základního členění území - 1:5 000 (PDF)

hlavní výkres - 1:5 000 (PDF)

hlavní výkres - technická infrastruktura - 1:5 000 (PDF)

výkres VPS, VPO a asanací- 1:5 000 (PDF)

Odůvodnění územního plánu

Textová část odůvodnění (PDF)

Grafická část:

koordinační výkres - 1:5 000 (PDF)

výkres širších vztahů - 1:100 000 (PDF)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu - 1:5 000 (PDF)