obec Stráž nad Nisou

obec Stráž nad Nisou

Kód obce: 544477
Adresa úřadu: Schwarzova 262, 463 03 Stráž nad Nisou


Nachází se v centrální části ORP Liberec. Obcí prochází silnice I/13, kterou je zajištěno hlavní dopravní napojení na Liberec. Obec Stráž nad Nisou sousedí s obcí Liberec. Skládá se ze 2 katastrálních území (Svárov u Liberece a Stráž nad Nisou) o výměře 453ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.straznnis.cz/
Příslušný stavební úřad: http://www.liberec.cz

vydané změny platného územního plánu

3. změna územního plánu [pdf]

4. změna územního plánu [pdf]

5. změna územního plánu [pdf]

pořizovaný nový územní plán

územní studie

 

Nastavení cookies