město Český Dub

město Český Dub

Kód obce: 563960
Adresa úřadu: Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub

Nachází se v jižní části ORP Liberec a leží jihozápadně od města Liberec. Sousedí s obcemi, Světlá pod Ještědem, Proseč pod Ještědem, Bílá, Všelibice,Osečná a Janův. Skládá se ze 7 katastrálních území a to Sobákov, Modlibohov, Starý Dub, Smržov u Českého Dubu, Český Dub, Loukovičky a Libíč o celkové výměře 2 257 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Město má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.cdub.cz/
Příslušný stavební úřad: http://www.cdub.cz/

Platný územní plán

Úplné znění územního plánu po změně č. 2b územního plánu, která nabyla účinnosti 19. 7. 2022.

Územní plán obce - grafické zobrazení (odkaz na Marushku)

závazná část ÚP

textová část (pdf)

grafická část

výkres základního členění území 1:5 000 (pdf)

hlavní výkres 1:5 000 (pdf)

výkres VPO, VPS a asanací 1:5 000 (pdf)

 

odůvodnění ÚP

textová část (pdf)

grafická část

koordinační výkres 1:5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1: 100 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 (pdf)

________________________________________________________________________________

projednávané změny územního plánu

vydané změny územního plánu

zprávy o uplatňování územního plánu

územní studie

 

Nastavení cookies