obec Bílá

obec Bílá

Kód obce: 563901
Adresa úřadu: Bílá čp. 76, 463 43 pošta Český Dub

Nachází se v jižní části ORP Liberec a leží mezi městy Český Dub a   Hodkovicemi nad Mohelkou. Sousedí s obcemi Šimonovice, Hodkovice nad Mohelkou, Sychrov, Vlastibořice, Kobyly, Český Dub a Proseč pod Ještědem. Skládá se z 5 katastrálních území a to Vlčetín u Bílé, Petrašovice, Bílá u Českého Dubu, Chvalčovice a Hradčany u Českého Dubu o  celkové výměře 2 636 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.ou-bila.cz/
Příslušný stavební úřad: http://www.cdub.cz/

zprávy o uplatňování územního plánu

projednávané změny územního plánu

vydané změny územního plánu

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

úplné znění po změně č. 1 územního plánu, které nabylo účinnosti dne 19. 5. 2021.

Závazná část územního plánu

textová část [pdf]
grafická část:

1. výkres základního člení území - část A 1: 5 000 [pdf]

    výkres základního člení území - část B 1: 5 000 [pdf]

2. hlavní výkres - část A 1: 5 000 [pdf]

    hlavní výkres - část B 1: 5 000 [pdf]

3. výkres koncepce veřejné infrastruktury - část A 1: 5 000 [pdf]

    výkres koncepce veřejné infrastruktury - část B 1: 5 000 [pdf]

4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část A 1: 5 000 [pdf]

    výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část B 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část [pdf]
grafická část:

5. koordinační výkres - část A 1: 5 000 [pdf]

    koordinační výkres - část B 1: 5 000 [pdf]

6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]

7.výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část A 1: 5 000 [pdf]

    výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část B 1: 5 000 [pdf]

Dne 28. 3. 2012 vydalo zastupitelstvo obce územní plán.

 

Nastavení cookies