obec Chotyně

obec Chotyně

Kód obce: 564109
Adresa úřadu: Chotyně č.p. 163, 463 34 Hrádek nad Nisou

Nachází se v severní části ORP Liberec u Hrádku nad Nisou. Sousedí s  obcemi Hrádek nad Nisou a Bílý Kostel nad Nisou. Skládá se ze 2 katastrálních území a to Chotyně a Grábštejn o celkové výměře 904,35 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: https://www.chotyne.cz/
Příslušný stavební úřad: http://www.hradek.eu/index.aspx?rub=29

PROJEDNÁVANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYDANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

úplné znění po vydání změny č. 1. územního plánu, která nabyla účinnosti 15. 7. 2016.

závazná část územního plánu

textová část (pdf)

grafická část

výkres základního členění území 1:5 000 (pdf)

hlavní výkres 1:5 000 (pdf)

hlavní výkres - technická infrastruktura 1:5 000 (pdf)

výkres VPS, VPO a asanací 1:5 000 (pdf)

odůvodnění územního plánu

textová část (pdf)

grafická část

koordinační výkres 1:5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1: 50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000 (pdf)

 

Nastavení cookies