obec Chotyně

obec Chotyně

Kód obce: 564109
Adresa úřadu: Chotyně č.p. 163, 463 34 Hrádek nad Nisou

Nachází se v severní části ORP Liberec u Hrádku nad Nisou. Sousedí s  obcemi Hrádek nad Nisou a Bílý Kostel nad Nisou. Skládá se ze 2 katastrálních území a to Chotyně a Grábštejn o celkové výměře 904,35 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.chotyne.cz/pages/home/index.aspx
Příslušný stavební úřad: http://www.hradek.eu/index.aspx?rub=29

PROJEDNÁVANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYDANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

právní stav po 1. změně územního plánu

závazná část územního plánu

textová část (pdf)

grafická část

výkres základního členění území 1:5 000 (pdf)

hlavní výkres 1:5 000 (pdf)

hlavní výkres - technická infrastruktura 1:5 000 (pdf)

výkres VPS, VPO a asanací 1:5 000 (pdf)

odůvodnění územního plánu

textová část (pdf)

grafická část

koordinační výkres 1:5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1: 50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000 (pdf)

 

Nastavení cookies