obec Proseč pod Ještědem

obec Proseč pod Ještědem

Kód obce: 544345
Adresa úřadu: Proseč pod Ještědem č.p. 89, 463 43 Proseč pod Ještědem

Nachází se v centrální části ORP Liberec. Jedná se o obec rozkládající se na jižních svazích Ještědského pohoří. Od Liberce je přístup po silnici III/2789. Obec Proseč pod Ještědem sousedí s obcemi Liberec, Šimonovice, Bílá, Český Dub a Světlá pod Ještědem. Skládá se ze 2 katastrálních území (Javorník u Českého Dubu a Proseč pod Ještědem) o  výměře 830ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.ppj.cz/
Příslušný stavební úřad: http://www.cdub.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=2284&id_u=1047&p1=1450

 

zprávy o uplatňování územního plánu

projednávané změny územního plánu

vydané změny územního plánu

územní studie
_______________________________________________________________________

Platný územní plán

právní stav po 1. změně územního plánu

Zastupitelstvo obce Proseč pod Ještědem vydalo dne 22. 4. 2009 usnesením č. 209/2009  územní plán Proseč pod Ještědem, který dne 8. 5. 2009 nabyl účinnosti.

Závazná část územního plánu

1. Textová část

závazná část

2. Grafická část

1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

2 HLAVNÍ VÝKRES

3 VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

4 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSP. STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

 

Odůvodnění územního plánu

1. Textová část

Kapitoly a) - k)

2. Grafická část

5 KOORDINAČNÍ VÝKRES

6 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

7 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

Nastavení cookies