město Osečná

Kód obce: 564290
Adresa úřadu: Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná

Nachází se na jihozápadním okraji ORP Liberec. Jedná se o obec rozkládající se na jižní části Ještědského pohoří. Od Liberce je přístup po silnici II/592. Obec Osečná sousedí s obcemi Křižany, Světlá pod Ještědem, Janův Důl, Český Dub, Cetenov, Ralsko a Hamr na Jezeře. Skládá se z 6 katastrálních území (Druzcov, Chrástná, Kotel, Lázně Kundratice, Osečná a Zábrdí u Osečné) o výměře 2806ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Město má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: https://www.osecna.cz/
Příslušný stavební úřad: https://www.osecna.cz/Urad/StavebniUrad.aspx

 

VYDANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

_________________________________________________________________

Platný územní plán

Zastupitelstvo města Osečná dne 29. 9. 2014 usnesením č. 112/2014 vydalo územní plán Osečná, který dne 20. 10. 2014 nabyl účinnosti.

Úplné znění územního plánu po vydání změny č. 1, která nabyla účinnosti dne 26. 7. 2022.

Závazná část územního plánu

textová část [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

 

textová část:
Opatření obecné povahy - odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

 

Financování projektu

 

Projekt územního plánu města Osečná je spolufinancován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje.

 

 

 

Nastavení cookies