město Osečná

Kód obce: 564290
Adresa úřadu: Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná

Nachází se na jihozápadním okraji ORP Liberec. Jedná se o obec rozkládající se na jižní části Ještědského pohoří. Od Liberce je přístup po silnici II/592. Obec Osečná sousedí s obcemi Křižany, Světlá pod Ještědem, Janův Důl, Český Dub, Cetenov, Ralsko a Hamr na Jezeře. Skládá se z 6 katastrálních území (Druzcov, Chrástná, Kotel, Lázně Kundratice, Osečná a Zábrdí u Osečné) o výměře 2806ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Město má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://osecna.info/
Příslušný stavební úřad: http://www.osecna.info/Urad/StavebniUrad.aspx

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

Zastupitelstvo města Osečná dne 29. 9. 2014 usnesením č. 112/2014 vydalo územní plán Osečná, který dne 20. 10. 2014 nabyl účinnosti.

Závazná část územního plánu

 

textová část:
Opatření obecné povahy - závazná část [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

 

textová část:
Opatření obecné povahy - odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

 

Financování projektu

 

Projekt územního plánu města Osečná je spolufinancován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje.

 

 

 

Nastavení cookies