město Hrádek nad Nisou

město Hrádek nad Nisou

Kód obce: 564095
Adresa úřadu: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

Nachází se v severní části ORP Liberec při hranici s Německem a  Polskem. Sousedí s obcemi Chrastava, Bílý Kostel, Chotyně, Rynoltice a  Jablonné v Podještědí. Skládá se ze 7 katastrálních území a to Václavice u Hrádku nad Nisou, Oldřichov na Hranicích, Hrádek nad Nisou, Donín u  Hrádku nad Nisou, Loučná, Dolní Sedlo, Dolní Suchá u Chotyně o celkové výměře 4854,27 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je městský úřad v Hrádku nad Nisou. Město má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.hradek.eu/
Příslušný stavební úřad: http://www.hradek.eu/index.aspx?rub=29

územní studie

_________________________________________________________________________________

Platný územní plán

Zastupitelstvo města Hrádek Nad Nisou usnesením č. 04/081/ZM/20 vydalo územní plánu Hrádek nad Nisou, který nabyl účinnosti 10. 7. 2020.

vydané změny

Úplné znění platného územního plánu po vydání poslední změny - změny č. 1b, která nabyla účinnosti 1. 11. 2023.

Závazná část územního plánu

textová část:

závazná část [pdf]

grafická část:

1a. výkres základního člení území A 1: 5 000 [pdf]

1b. výkres základního člení území B 1: 5 000 [pdf]

2a. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

2b. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

3a. hlavní výkres - prostorové uspořádání území 1: 5 000 [pdf]

3b. hlavní výkres - prostorové uspořádání území 1: 5 000 [pdf]

4a. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]

4b. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]

5a. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

5b. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část:

odůvodnění [pdf]

grafická část:

6a. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]

6b. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]

7. výkres širších vztahů 1: 100 000 [pdf]

8a. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

8b. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

 

 

Nastavení cookies