město Hrádek nad Nisou

město Hrádek nad Nisou

Kód obce: 564095
Adresa úřadu: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

Nachází se v severní části ORP Liberec při hranici s Německem a  Polskem. Sousedí s obcemi Chrastava, Bílý Kostel, Chotyně, Rynoltice a  Jablonné v Podještědí. Skládá se ze 7 katastrálních území a to Václavice u Hrádku nad Nisou, Oldřichov na Hranicích, Hrádek nad Nisou, Donín u  Hrádku nad Nisou, Loučná, Dolní Sedlo, Dolní Suchá u Chotyně o celkové výměře 4854,27 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je městský úřad v Hrádku nad Nisou. Město má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.hradek.eu/
Příslušný stavební úřad: http://www.hradek.eu/index.aspx?rub=29

_________________________________________________________________________________

Platný územní plán

Zastupitelstvo města Hrádek Nad Nisou usnesením č. ze dne vydalo územní plánu Hrádek nad Nisou, který nabyl účinnosti 10. 7. 2020.

Závazná část územního plánu

textová část:

závazná část [pdf]

grafická část:

1a. výkres základního člení území A 1: 5 000 [pdf]

1b. výkres základního člení území B 1: 5 000 [pdf]

2a. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

2b. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

3a. hlavní výkres - prostorové uspořádání území 1: 5 000 [pdf]

3b. hlavní výkres - prostorové uspořádání území 1: 5 000 [pdf]

4a. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]

4b. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]

5a. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

5b. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část:

odůvodnění [pdf]

grafická část:

6a. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]

6b. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]

7. výkres širších vztahů 1: 100 000 [pdf]

8a. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

8b. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

 

 

Nastavení cookies