Město Chrastava

Kód obce: 564117 Adresa úřadu: Náměstí 1. Máje 1, 46331 Chrastava Územní plán obce - grafické zobrazení (odkaz na Marushku).


Nachází se v severní části ORP Liberec při hranici s Polskem. Sousedí s obcemi Heřmanice, Frýdlant, Nová Ves, Liberec, Kryštofovo Údolí, Bílý Kostel nad Nisou a Hrádek nad Nisou. Skládá se ze 7 katastrálních území a to Andělská hora u Chrastavy, Chrastava I, Chrastava II, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Dolní Vítkov a Horní Vítkov o celkové výměře 2746,21 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je městský úřad v Chrastavě. Město má platný územní plán.
Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: www.chrastava.cz
Příslušný stavební úřad: www.chrastava.cz

_________________________________________________________________________________

Platný územní plán

Zastupitelstvo města Chrastava usnesením č. 2014/05/VII ze dne 6. 10. 2014 vydalo úpravu územního plánu města Chrastava dle § 188 odst. 1 stavebního zákona včetně změny č. XI územního plánu města Chrastava, které nabyly účinnosti 18. 11. 2014.

Závazná část územního plánu

textová část:

závazná část [pdf]

grafická část:

1.výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

 

textová část:
odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]

6. výkres širších vztahů 1: 100 000 [pdf]

7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.