Nový územní plán

Nový územní plán

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

 

Schválené zadání územního plánu Šimonovice

 

Příloha:

Přehledová mapa se zákresem všech žádostí a podnětů

(v této příloze jsou zakresleny pouze záměry, které byly schváleny na zastupitelstvu obce, které se konalo 15. 10. 2012)

Poučení:

V termínu od 10. 12. 2012 do 9. 1. 2013 může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání. Posledním dnem podání je středa 9. ledna 2013. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.