územní studie C39

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

hlavní výkres 1 : 300 (pdf)

výkres dopravy 1 : 200 (pdf)

koordinační situace 1: 300 (pdf)

výkres ploch využití 1 : 200 (pdf)

Využití územní studie bylo schváleno dne 1. 2. 2012. Aktuálnost územní studie byla ověřena dne 31. 1. 2020.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.