Územní studie plochy bydlení PZ5 (X11)

Využití územní studie bylo schváleno dne 10. 2. 2022. Pořizovatelem byl Městský úřad Jablonné v Podještědí.

textová část (pdf)

textová část - kanalizace a vodovod (pdf)

přehledná situace 1 : 5000 (pdf)

katastrální snímek se zákresem 1 : 250 (pdf)

situace kanalizace a vodovodu 1 : 250 (pdf)

situace širších vztahů 1 : 4000 (pdf)

katastrální situace 1 : 500 (pdf)

celková situace 1 : 500 (pdf)

koordinační situace 1 : 300 (pdf)

Nastavení cookies