změna č. 14b ÚPO Šimonovice

OOP - závazná část (pdf)

OOP - odůvodnění (pdf)

Zastupitelstvo obce Šimonovice dne 8. 10. 2014 usnesením č. 53/14 vydalo změnu č. 14b územního plánu obce Šimonovice, která nabyla účinnosti dne 25. 10. 2014 .

 

Nastavení cookies