Územní studie Bláto-Chlum-Padouchov

textová část (pdf)

grafická část

1) schéma širších vztahů (pdf)

2) Přírodní a krajinné hodnoty území (pdf)

legenda (pdf)

3) Urbanistické a kulturně historické hodnoty území (pdf)

legenda (pdf)

4) Návrh řešení územní studie (pdf)

legenda (pdf)

fotodokumentace

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 22. 4. 2014. Její aktuálnost byla schválena dne 16. 3. 2022.

Nastavení cookies