zpráva o uplatňování územního plánu

Zastupitelstvo obce Mníšek na svém zasedání, které se konalo dne 13. 3. 2019, schválilo usnesením č. 44/3/19 zprávu o uplatňování územního plánu Mníšek za uplynulé čtyřleté období.

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2014 - 2018 [pdf]

______________________________________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu za období 2014 - 2018

PROJEDNÁVÁNÍ OD 21. 1. 2019 do 22. 2. 2019.

Návrh zprávy je textový dokument, ve kterém se popisuje, co se za uplynulé 4 leté období z hlediska územního plánu změnilo a co je případně potřeba změnit. Každý může k návrhu zprávy uplatnit své připomínky nejpozději do pátku 22. 2. 2019. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání může být učiněno pouze písemnou formou a pouze na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

návrh zprávy (pdf)

Nastavení cookies