územní studie Dlouhomostecké výhledy

Územní studie řeší mimo jiného základní požadavky na vzhled, tvar, velikost a umístění zástavby, požadavky na veřejná prostranství a zeleň. 

textová část (pdf)

Výkres širších vztahů 1 : 5000 (pdf)

Hlavní výkres včetně regulací 1 : 1000 (pdf)

schéma regulací 1 : 1000 (pdf)

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 13. 4. 2021.

Nastavení cookies