Zpráva o uplatňování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu Dlouhý Most za období 2015 - 2019

 

Zastupitelstvo obce dlouhý Most usnesením č. 9/2019 dne 14. 10. 2019 schválilo zprávu o uplatňování územního plánu Dlouhý Most.

schválená zpráva (pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

návrh zprávy (pdf)

Každý může uplatnit své připomínky nejpozději do pátku 20. září 2019. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

Nastavení cookies