nový územní plán

Návrh zadání územního plánu Rynoltice

Návrh zadání je textový dokument, ve kterém se definují požadavky pro projektanta územního plánu, které má řešit při tvorbě návrhu územního plánu.

Každý může uplatnit své připomínky k návrhu zadání v termínu od čtvrtka 13. 12. 2018 do pondělí 14. 1. 2018. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

návrh zadání územního plánu Rynoltice [pdf]

___________________________________________________________________________________________________________________

Ukončená fáze. 

Obec Rynoltice se na základě usnesení zastupitelstva obce č. 5/2017 ze dne 13. 12. 2017 rozhodla pořídit nový územní plán. Pořizovatelem byl schválen Magistrát města Liberce.

V souvislosti s pořizováním nového územního plánu byli občané obce a vlastníci nemovitostí v obci vyzváni k podávání žádostí do nového územního plánu v termínu do 30. 6. 2018. Žádosti do nového územního plánu je nutné podat na předepsaném formuláři, který je níže. Žádosti podávejte pouze na obec Rynoltice. Magistrát města Liberce tyto žádosti nepřijímá. V žádosti je nutné vyplnit všechny její náležitosti. V případě nevyplnění všech bodů, budou žadatelé vyzvání k jejich doplnění. Nedoplnění žádosti bude automaticky znamenat její zamítnutí. 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.